Familieopstellingen

Verrassend vaak zijn problemen, moeilijkheden en conflicten die je dagelijkse leven beïnvloeden, terug te voeren op het familiesysteem waar je uit voortkomt. Met een familieopstelling kijk je naar het familiesysteem als één geheel. Het is een visuele weergave van de werkelijkheid zoals die voor jou geldt. Relevante elementen -denk aan specifieke personen, grote gebeurtenissen, terugkerende vragen, emoties- worden ‘opgesteld’. Je krijgt inzicht in onderliggende patronen, dynamieken en knelpunten in jouw familiesysteem. Interventies ondersteunen bij het oplossen daarvan. Ik begeleid opstellingen zowel in groepen als individueel. 

Tijdens een workshop familieopstellingen kiest de vraagsteller een aantal mensen uit de groep om de leden van zijn/haar familie te vertegenwoordigen. Deze  ‘representanten’ worden in de ruimte opgesteld. Meteen reageren de representanten: ze willen bewegen, hebben gevoelens en gedachten, of willen iets zeggen. Er worden zinnen uitgesproken of symbolische handelingen verricht, waarvan je als vraagsteller direct het effect kunt ervaren. Ook in een individuele sessie kunnen we een familieopstelling doen. Dan werken we met blokken, figuren of met vloerankers die we op de vloer leggen.

Organisatieopstellingen

Soms loopt het niet lekker in de onderlinge samenwerking. Of loop je als leider tegen grenzen en obstakels aan. Of is de markt waarin je opereert grillig en onvoorspelbaar, en is kiezen lastig. Allerhande vragen die spelen in je team, organisatie of markt kunnen worden opgesteld. 

Met een opstelling krijg je inzicht in de diepere oorzaken van een vraag of probleem. Een opstelling is een krachtige methode om de werkelijkheid visueel zichtbaar -en daarmee bespreekbaar- te maken. Relevante elementen worden ‘opgesteld’ in de ruimte (met representanten of vloerankers) of op een tafel (met blokken en figuren). Door naar de opstelling te kijken en bewegingen te maken (letterlijk, door representanten of figuren te verplaatsen) ontstaat inzicht in de opgeworpen vraag, de dynamieken en patronen, en dieperliggende oorzaken.