Spelregels

Welkom bij Witzee, mijn praktijk voor individuele begeleiding!

In deze ‘Spelregels’ staat wat je van mij mag verwachten, en wat ik van jou verwacht. Als je voor de eerste keer in mijn praktijk komt, bespreken we de voorwaarden. Daarna ga ik er van uit dat je er mee instemt.

 • Tijdens de eerste sessie hebben we een uitgebreid voorgesprek. Het voorgesprek vindt plaats aan de hand van een vragenformulier dat ik je vooraf toestuur. Daarin vraag ik om je persoonsgegevens, en informeer ik onder meer naar je gezondheid en recente medische behandelingen. Ook informeer ik naar je achtergrond en je motivatie om mijn praktijk te bezoeken.
 • Je bent uiteraard niet verplicht om vragen te beantwoorden. Ik ga er wel van uit dat je je ervan bewust bent dat het voor mij als lichaamsgericht en systemisch begeleider belangrijk is om van relevante informatie op de hoogte te zijn. Lees in de privacyverklaring hoe ik met de informatie omga. Voordat we ‘aan de slag’ gaan, bespreken we wat we gaan doen.
 • Omdat mijn begeleiding deels intuïtief en energetisch is, werk ik met wat zich aandient. Daardoor kan een sessie altijd anders verlopen dan gedacht.
 • Mogelijk komen er tijdens een sessie diepe, oude herinneringen, patronen en emoties naar boven. Ook kun je je fysiek en energetisch, zowel tijdens als na de sessie anders, en soms zelfs ‘naar’ of onprettig voelen. Ik informeer je hier zo goed mogelijk over. Als je je desondanks over effecten verbaast of zorgen maakt, mag je altijd contact met me opnemen.
 • Je mag van mij een veilige en respectvolle setting verwachten, waarin jouw proces zich volledig kan ontvouwen. Ik werk integer en zorgvuldig, en stem regelmatig met je af. Je mag altijd je grenzen aangeven en uiteraard zal ik die te allen tijde respecteren. Omgekeerd zal ook ik mijn eigen grenzen bewaken en aangeven, en verwacht ik dat jij die zult respecteren.
 • Een sessie van 1 uur kost € 95,– en van 1,5 uur € 140,–, excl. 21% BTW. De sessies breng ik achteraf in rekening met een betaaltermijn van 8 dagen.
 • Als je een afspraak wilt annuleren of verzetten, dan kan dat tot 24 uur van tevoren. Als je korter tevoren afzegt of verzet, dan breng ik 1 uur ad € 95,– excl. BTW bij je in rekening, tenzij er sprake is van overmacht.
 • Je mag van mij een professionele en zorgvuldige werkwijze verwachten. Ik ben gediplomeerd holistisch massagetherapeut en beschik over een certificaat van SHO Registeropleiding voor Medische Basis Kennis (conform de PLATO eindtermen). Daarnaast ben ik gediplomeerd ademcoach, volgde ik diverse vakopleidingen op het gebied van systemisch werk (familie- en organisatieopstellingen, systemisch waarnemen) en volgde ik andere lichaamsgerichte trainingen en opleidingen.
 • Ik stel geen diagnoses en geef geen geneeskundige, psychologische, emotionele of energetische garanties.
 • Het effect van de sessies kan voor iedereen anders zijn. In die zin lever ik een inspanning, en geen resultaat. Mocht het noodzakelijk zijn, dan zal ik je doorverwijzen naar een arts, medisch specialist, of (psycho)therapeut.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, of voor (medische) complicaties die zich tijdens of na sessies in mijn praktijk mochten voordoen, voor zover ze niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming mijnerzijds. Ik ben ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
 • Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop ik je heb behandeld, dan nodig ik je uit om dit met me te bespreken. Mochten we er met elkaar niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ik ben conform de WKKGZ aangesloten bij het NIBIG Solidariteitsfonds. Dat betekent dat ik beschik over een klachtenreglement en een klachtenfunctionaris, en dat ik ben aangesloten bij een geschillencommissie.
 • Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van NIBIG (registratie nr 529997) en ben geregistreerd voor de WKKGZ.

2023-februari