Privacyverklaring

Om je in een individuele sessie goed en zorgvuldig te kunnen begeleiden, leg ik een dossier aan waarin ik informatie over je bewaar. Dit is ook een wettelijke plicht die volgt uit de WGBO. Jouw dossier bevat persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht), aantekeningen over persoonlijke omstandigheden en gezondheid, en notities over de gevoerde gesprekken en sessies.

Je hebt er recht op dat ik de gegevens over jou geheim houd, tenzij ik hiervan op grond van een wettelijke verplichting moet afwijken.
Ik doe verder mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dat betekent dat ik zorgvuldig omga met de aan mij verstrekte persoonlijke en medische gegevens. En ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang tot deze gegevens hebben.

Mochten derden om informatie uit jouw dossier vragen, dan zal ik deze uitsluitend na jouw expliciete toestemming verstrekken. In het geval van intercollegiale toetsing en intervisie gebruik ik geanonimiseerde gegevens.

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik of mijn administrateur een declaratie kan opstellen.

Conform de wet bewaar ik jouw dossier 15 jaar.